Category Archives: Glossary and new words(Thuat ngu va tu moi)

Phần này mình dành riêng để viết về những thuật ngữ, từ mới, thậm chí là thành ngữ mà mình vô tình (hay cố ý) nghe được, đọc được trong thời gian rảnh rỗi

“Face the music” ‘s meaning

Chịu trách nhiệm, chịu trừng phạt, chấp nhận một sự thay đổi nào đó Advertisements

Đăng tải tại English, Glossary and new words(Thuat ngu va tu moi) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

eye to eye ‘s meaning (>< do not eye to eye)

Tâm đầu ý hợp, chung cái nhìn, chung quan điểm, chung chí hướng .v.v.

Đăng tải tại English, Glossary and new words(Thuat ngu va tu moi) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?