Category Archives: English

“Face the music” ‘s meaning

Chịu trách nhiệm, chịu trừng phạt, chấp nhận một sự thay đổi nào đó Advertisements

Đăng tải tại English, Glossary and new words(Thuat ngu va tu moi) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

eye to eye ‘s meaning (>< do not eye to eye)

Tâm đầu ý hợp, chung cái nhìn, chung quan điểm, chung chí hướng .v.v.

Đăng tải tại English, Glossary and new words(Thuat ngu va tu moi) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lười tập 2 ( Can and May)

Dạo này, à không, từ ngày sang đây, thường xuyên có những câu hỏi như thế này. Dạo này trình độ tiếng Việt của mình có vấn đề *Can: Nói về 1 ng có thể, có khả năng dùng (hoặc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại English | Bạn nghĩ gì về bài viết này?