Monthly Archives: Tháng Tư 2014

Ngưỡng mộ

        Hôm nay mình gặp một chuyện, mà mình nghĩ là nên viết lại. Trước đó mình cũng muốn nói rằng mình k đánh đồng tất cả giống nhau là có ý thức hay kém ý thức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hà Đồ ca ca

Dạo này đang bấn loạn nhạc của Hà Đồ ca ca, vì thế hôm nay ta post một vài bài của ca để thoả mãn cái “thần” của ta lúc nay >.<!!! Bài đầu tiên là “Khuynh Tẫn Thiên Hạ”, bài…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cách chạy IRPA va IAA

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cau chuyen ve bo ngoai giao

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?