Monthly Archives: Tháng Tám 2013

[HQ PICS] 130829 Kim Jaejoong at “The Spy” Movie VIP Premiere – Part 3

Originally posted on JYJ3:
Part 2 Credits: as tagged + CJES Shared By: JYJ3

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[VIDEO] 130830 Y-Star News about Jaejoong and Yoochun at “The Spy” VIP Premiere

Originally posted on JYJ3:
Full From 3:37~4:00 JaeChun cut Credit: ystarnews + JJYCJS YJJ Shared By: JYJ3

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[PIC] Jaejoong Endorsing Moldir Croc P.CASE (for Galaxy S4 phones) at “The Spy” VIP Premiere

Originally posted on JYJ3:
Credit: Moldir Korea Shared by: JYJ3

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[PIC] Jaejoong Endorsing Moldir Croc P.CASE (for Galaxy S4 phones) at “The Spy” VIP Premiere

Originally posted on JYJ3:
Credit: Moldir Korea Shared by: JYJ3

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[PRESS PICS] 130829 Jaejoong and Yoochun at “The Spy” VIP Premiere – Part 2

Originally posted on JYJ3:
Part 1 Credits: as tagged Shared By: JYJ3

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Fanmade] YunJae Fanmade Collection – Part 208

Originally posted on [W]Shippers:
NC!! >< Bonus ~ ~Will update more~ Credit: Anikin + Cinq7 + seekingimperfection + hobangjae + Mintwoone + min610 + valechoi + YJ-love + Favourtimeyj + SUNxi (윤♥재) + Cinq + stansgtfo + RAN + Jormmy + dorolovelove + 偷亲在中差点被郑允浩掰断脊梁骨 + jjnico-chan + TonnamYJ + w2nTVXQJeje + cuteranger + 0104iamAIR Shared by: InsaJJ

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[YoonJae Love][Vietsub]Mỗi lần ôm là một lần hứa hẹn BY 颓

Originally posted on 夜光花 – Dạ Quang Hoa:
Mỗi lần ôm là một lần hứa hẹn Link down: 001 ~ 002 Mọi người down 2 phần về rồi join bằng FFSJ hoặc các phần mềm ghép vid khác nhé ~ Translator:…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?