Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2012

Originally posted on PrinceJJ:
JYJ′s Kim Jae Joong will be holding a special series of concerts to celebrate his birthday and the release of his first solo album. A rep from Kim Jae Joong′s agency C-JeS Entertainment told enews on December 26,…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on PrinceJJ:
JYJ‘s Jaejoong recently took a trip down to the city of Gongju and shared a set of photos. On December 26, Jaejoong tweeted, “I went to King Moo Ryung’s tomb in Gongju city today,” “I went to my…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on CielJJ – Jaejoong's Vietnamese fansite:
Nếu có thể diễn tả tâm trạng của tôi hiện giờ, thì đó là như bị cứa qua bởi một mũi dao sắc lạnh. Trước mặt tôi đây là người đàn…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Fanart] YunJae Fanart Collection

Originally posted on [W]Shippers:
Credit: as tagged Shared by: InsaJJ

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[HQ SCANS] JYJ Official Calendar 2013

Originally posted on PrinceJJ:
Credit: Melomic Shared by PrinceJJ

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on dbsk5fam:
용서하고 사랑해라…그리고 또 용서해라..이거 누가한얘긴가..  Forgive and love… And forgive again.. Who was the one who said this.. Tha thứ và yêu thương… Sau đó lại tiếp tục tha thứ…Ai là người đã nói câu…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on ~♥ 윤재 Land VN ♥~:
Các thành viên của JYJ đã bày tỏ mong muốn của họ được xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Trong buổi họp bảo của MBC về drama “I miss you” phát sóng vào…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?