Monthly Archives: Tháng Mười Một 2012

Originally posted on ~♥ 윤재 Land VN ♥~:
“Tôi từng ship Yunho và Changmin cho đến tận SMTOWN NYC. Tôi đã ở cùng khách sạn với họ ở New York và thậm chí còn đứng bên ngoài phòng khách sạn để nghe cuộc…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on PrinceJJ:
Credit: as tagged, 쟁느, @tiamo_hy, DC재람쥐 Shared by PrinceJJ

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on PrinceJJ:
Credit: Jaej24126, dasom6665, SH KIM Shared by PrinceJJ

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on PrinceJJ:
Credit: Mong, @JYJ_hyoniii, @99yu_, CongJYJ, DC레그라 Shared by PrinceJJ

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on ~♥ 윤재 Land VN ♥~:
Yunho, JaeJoong and JunSu went to the same potatto restaurant and signed Trans: Yunho, JaeJoong và Junsu cùng tới một nhà hàng (vào thời điểm khác nhau) và họ đã kí tên cho nhà hàng…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on PrinceJJ:
Recently, Song Joong Ki met Jae at a press conference. When talking about his impression of Jae, JK said “Jae’s character is opposite from his appearance. He’s actually easy to be close to and I hope…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Originally posted on PrinceJJ:
Through his roles in dramas such as ‘Protect the Boss‘ and ‘Time Slip Dr. Jin‘, JYJ‘s Jaejoong has proven his competence as a formidable actor. However, he recently revealed in an interview that he wanted to try something different…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?