Monthly Archives: Tháng Bảy 2012

Originally posted on Spread JYJ's Love:
Spreadjyjlove là fansite support JYJ (Jaejoong, Yoochun, Junsu) & JYJ fandom Note: Nếu bạn cho rằng JYJ fan = anti fan HM, hoặc xúc phạm ‘gộp chung, phân loại’ JYJ/JYJ fan với bất…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?